Výsledky Národního programu podpory cestovního ruchu

Dne 19. června 2017 byly rozhodnutím ministryně č. 26/2017 schváleny akce navržené k poskytnutí dotace v rámci podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.
 
V rámci podprogramu budou podporovány aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, podpora úpravy lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků.
 
Z Královéhradeckého kraje z původního počtu podaných 4 žádostí jsou k podpoře navrženy celkem 2 projekty:
•    Informační navigační systém v Náchodě – I. etapa
•    Modernizace výstavních prostor v Suchardově domě v Nové Pace
 
Seznam všech akcí doporučených k poskytnutí dotace z programu naleznete zde.
 
 
V dotačním podprogramu Marketingové aktivity v cestovním ruchu je navržen k poskytnutí dotace projekt Královéhradeckého krajeZvýšení atraktivity Královéhradeckého kraje“. Seznam všech schválených žádostí je k dispozici na webu MMR zde.
 
Aktuálně
Archiv aktualit