Obce a města v kraji mají zájem o smart projekty

CIRI nadále pokračuje v aktivitách rozvíjejících koncept tzv. Chytrého regionu na území Královéhradeckého kraje. Všeobecně koncept SMART využívá chytrých přístupů a technologií pro zlepšení kvality života místních obyvatel a udržitelného rozvoje regionů. V květnu jsme zahájili průzkum mapující zájem o chytré technologie ze stran obcí a měst Královéhradeckého kraje.

První výsledky ukazují, že více jak dvě třetiny respondentů se již s tématem SMART setkaly a jedna třetina dokonce již využila možnosti zavést chytré technologie. Obecně platí, že čím menší obec, tím menší povědomí o možnostech chytrých řešení. Téměř všichni respondenti v rámci šetření uvedli, že se o chytré technologie zajímají a rádi by se o nich dozvěděli více informací. Většina z nich se prozatím nachází ve fázi, kdy získávají informace a hledají inspiraci.

Z průzkumu v rámci Královéhradeckého kraje vyplývá, že největší zájem je o chytré technologie v oblasti životního prostředí, konkrétně odpadového hospodářství (např. chytré popelnice) či chytré prvky ve veřejném prostoru jako lavičky, lampy, zastávky s možností nabíjení telefonu či bezdrátového připojení k internetu. Zájem je také o chytrá řešení v oblasti energetických úspor, kde se téměř čtyři pětiny respondentů zajímají především o úspory veřejného osvětlení. Více jak polovina se zajímá o obnovitelné zdroje energií. Nemalý zájem ze strany obcí v regionu je rovněž o zavádění inovací v oblasti veřejné správy (tzv. chytrý úřad), kde je patrná poptávka po chytrých mobilních či webových aplikacích, s jejichž pomocí by obce mohly zpřístupnit data pro své občany nebo turisty.

Dle velikostních kategorií obcí z hlediska počtu obyvatel je u malých obcí do 1 000 obyvatel největší zájem o inovace v rámci veřejné správy a úspory veřejného osvětlení. Obce v kategorii 1 001–5 000 obyvatel by rády zavedly chytré technologie v oblastech obnovitelných zdrojů energie a odpadů, ale i mobilní či webové aplikace. Větší města nad 10 tisíc obyvatel vykazují naopak největší poptávku po inovacích v oblastech čisté dopravy či chytrých prvků ve veřejném prostoru.

Souběžně s aktuálním mapováním také informujeme regionální aktéry o dotačních možnostech na SMART projekty a připravujeme nástroje k propojení poptávky ze stran obcí a měst a nabídky konkrétních technologií firem včetně sdílení dobré praxe. Více informací na webu www.chytryregion.cz 

 
Celé vyhodnocení průzkumu si můžete stáhnout níže.
 
Aktuálně
Archiv aktualit