Proběhl 2. ročník Veletrhu sociálního podnikání

Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové hostilo druhý ročník Veletrhu sociálního podnikání, kterého se zúčastnilo přes 70 posluchačů, 20 přednášejících odborníků a 7 sociálních podniků, které prezentovaly svou činnost a výrobky. Celý veletrh se mohl konat díky Centru podpory sociálního podnikání a podpoře Královéhradeckého kraje.

Hosté vyslechli příspěvky na témata související se sociálním podnikáním, zúčastnili se dvou tematických workshopů, jednoho kulatého stolu a prohlédli si prezentace sociálních podniků.

V úvodním slově se náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Vladimír Derner zastavil u důležitosti rodinného zázemí v předcházení sociálně patologickým jevům. Zároveň pozitivně zhodnotil změnu společenské nálady a vůli pomáhat handicapovaným spoluobčanům se začleněním do běžného života. Radní Pavel Hečko představil projekt Do praxe bez bariér, který navazuje na loňský úspěšný projekt Zaměstnaný absolvent. Tento projekt pomůže se zapojením absolventů středních škol s různým stupněm a druhem znevýhodnění do pracovního procesu a zároveň získat svoje první pracovní zkušenosti a návyky.

V dalším vystoupení seznámily zástupkyně CIRI posluchače s aktivitami Centra podpory sociálního podnikání a představily nový web www.zamestnanyregion.cz, který bude v nejbližších dnech spuštěn.

Dalšími tématy dopolední části byla podpora sociálního podnikání ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Zaměstnanost, aktuální výzvy na podporu sociálního podnikání ze strany místních akčních skupin v Královehradeckém kraji, zkušenosti se zaměstnáváním osob zdravotně postižených ze strany Úřadu práce.

Podtitulem letošního veletrhu by mohlo být sociální bydlení. Úvod do této problematiky přednesli zástupci Agentury pro sociální začleňování, kteří prezentovali příklady možného propojení bydlení a zaměstnání v rámci sociálního podnikání. Na ně navázal příspěvek z Ministerstva práce a sociálních věcí, které projekty sociálního bydlení podporuje. Toto téma rezonovalo i v odpolední části, kdy se na téma sociálního bydlení konal kulatý stůl.

Po přestávce pokračoval veletrh ve třech oddělených blocích. Worskshopy se věnovaly možnostem financování a nástrojům podpory sociálního podnikání a příkladům dobré praxe a inovativních přístupů v oblasti sociálního podnikání.

Kulatý stůl se věnoval již výše zmíněnému tématu podpory sociálního bydlení. Cílem tohoto setkání bylo zjistit, zda v Královéhradeckém kraji může vzniknout platforma, která by se pokusila řešit problém sociálního bydlení v rámci možností, které nabízí Královéhradecký kraj.

V rámci veletrhu byl představen aktualizovaný katalog Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji.

Pokud jste neměli možnost se akce účastnit, ale téma vás zaujalo, projděte si prezentace vystupujících odborníků. Pro aktuální informace o akcích i ostatních aktivitách Regionálního centra pro podporu sociálního podnikání sledujte náš web.
 
Aktuálně
Archiv aktualit