V Temném Dole začala stavba nových objektů pro krajskou záchranku

Stanoviště v Temném Dole bude záchranářům sloužit k rychlejším výjezdům do horských středisek východních Krkonoš. Náklady na investici, spolu s vybavením střediska, jsou ve výši 42 milionů korun, včetně DPH, přičemž evropská dotace činí přibližně 27 milionů korun a zbytek uhradí kraj. Ukončení stavebních prací je plánováno na duben 2021. Projekt administruje Centrum investic, rozvoje a inovací.

Hlavním důvodem realizace tohoto projektu bylo bezproblémové zajištění zákonem stanoveného času dojezdu na místo zásahu, neboť současná základna stojí v místě s častými změnami počasí, a to především v zimě v podobě lavin, orkánů nebo masivních námraz. Výstavbou dvou nových objektů včetně garáže bude umožněno záchranářům snížit dojezdovou dobu do celoročně navštěvovaných středisek východních Krkonoš. V nových budovách bude zajišťován i výcvik a školení personálu složek integrovaného záchranného systému.

Kraj dále do nových objektů pořídí vybavení zhruba za 6 milionů korun včetně DPH, například nábytek, dvanáct simulátorů, na kterých budou záchranáři trénovat postupy při náhlé zástavě oběhu či kritickém stavu pacienta, nebo trenažér pro nácvik invazivních výkonů. V rámci projektu kraj vybuduje i prostory pro ostatní složky integrovaného záchranného systému pro případy mimořádných událostí. 

 

Slavnostní zahájení stavby
Aktuálně
Archiv aktualit