V Hradci Králové se na RSK jednalo o prioritách po roce 2020

Dne 26. června 2018 se uskutečnilo 12. zasedání Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje (RSK KHK). Na jednání zástupce MMR prezentoval aktuální informace z Národní stálé konference k přípravě ČR na období po roce 2020 včetně tvorby Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. Na toto vystoupení navázaly příspěvky týkající se tvorby nové krajské strategie a aktivit sekretariátu RSK KHK.
„Regionální stálé konference v jednotlivých krajích mají svůj význam a je potřeba posilovat jejich roli v dalších letech ve vazbě nejen na kohezní, ale i regionální politiku na základě partnerské spolupráce v regionech a přenosu informací na národní úroveň", uvedl zástupce Asociace krajů ČR a člen Rady Královéhradeckého kraje Bc. Pavel Hečko.
Závěrečný blok byl věnován územním partnerům (Asociace krajů, Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Národní síť MAS, Spolek pro obnovu venkova, Česká biskupská konference, statutární města), kteří prezentovali své pozice a priority v programovém období pro roky 2021–2027, které budou podkladem pro vyjednávání nastavení politiky soudržnosti EU v ČR.

Regionální stálá konference je dobrovolným regionálním uskupením územních partnerů v oblasti regionálního rozvoje, jež je zastoupené představiteli členských institucí. RSK byla založena za účelem koordinace územní dimenze – možnost koncentrovat finanční prostředky EU, ČR a kraje ve specifických typech území podporující jejich konkurenceschopnost a zohledňující vyrovnání územních disparit.

Jednání RSK KHK 26. června 2018

RSK 26.června 2018
RSK 26.června 2018
RSK 26.června 2018
RSK 26.června 2018
Aktuálně
Archiv aktualit