Územní partneři jednali o nových výzvách období 2021+

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje (RSK), jejímž cílem je napomáhat regionálnímu rozvoji a spolupráci partnerů v této oblasti, podporovat absorpční kapacitu regionu pro efektivní čerpání a cílení podpory z evropských a národních zdrojů, se sešla na svém již 22. zasedání.
 
Jednání, které vedl hejtman Mgr. Martin Červíček, se účastnili významní aktéři regionálního rozvoje kraje: zástupci kraje, obcí a měst, místních akčních skupin, úřadu práce, CzechInvestu, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a další. Všichni partneři se věnovali výzvám a možnostem nového programového období po roce 2020.

Na úvod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR představilo aktuální informace i ve vazbě na začínající programové období 2021+ včetně Národního plánu obnovy a roli RSK při jeho implementaci (brownfieldy, kulturní a kreativní centra). Královéhradecký kraj v tomto období patřil mezi lídry v čerpání dotací z EU, proto se intenzivně připravuje na další příležitosti.

Novým intervenčním nástrojem pro využití evropských fondů na území kraje bude i projednávaný Regionální akční plán KHK. Svou roli v rámci programového období 2021+ určitě budou opět mít i místní akční skupiny, které ocenily vzájemnou spolupráci a finanční podporu ze strany Královéhradeckého kraje.

Dále byl představen Akční plán Strategie rozvoje KHK do roku 2024, pro jehož úspěšnou implementaci bude potřebná právě i spolupráce s územními partnery. RSK ve spolupráci s MMR se také aktivně podílí na koordinaci hospodářsky a sociálně ohrožených území (zacílení intervencí dle skutečných potřeb regionů). Projednání prvních výstupů za Broumovsko a Královédvorsko bylo také na programu zasedání.

K dalším tématům zasedání RSK patřily aktivity, naplňující koncept Chytrého regionu v rámci kterého RSK vyhlašuje další ročník soutěže „Buďte inspirací“ a byl také představen úspěšný projekt Datový portál KHK. Statistická data s akcentem na výsledky Sčítání 2021 zas prezentoval Český statistický úřad.

Sekretariátem RSK KHK je Centrum investic, rozvoje a inovací, které zajišťuje koordinační i odborné aktivity. Podklady a prezentace z 22. zasedání jsou již na webu RSK. Více informací se dozvíte přímo na webovém portálu www.rskkhk.cz.
Zasedání RSK
Zasedání RSK
Zasedání RSK
Zasedání RSK
Aktuálně
Archiv aktualit