Úspěchy CIRI při administraci silnic

Poslední předvánoční týden dostali manažeři projektů z CIRI od Integrovaného regionálního operačního programu pro Královéhradecký kraj takový malý dárek. Byl finančně ukončen (proplacena poslední část dotace) poslední silniční projekt realizovaný v rámci Výzvy č. 1 IROP. Tím pádem jsou nyní už všechny projekty z výzvy, které administrovali od podání žádosti až do posledních dnů, ukončeny.

 Jak to celé probíhalo? Příjem žádostí o dotaci probíhal od 21. 9. 2015 do 31. 3. 2017. Alokace na tuto výzvy pro celou ČR byla cca 10,4 mld., tím je samozřejmě myšlen 85 % podíl dotace EU, zbylých 5 % dotace je hrazeno ze státního rozpočtu a 10 % způsobilých výdajů a nezpůsobilé výdaje si musí příjemce zajistit z vlastních zdrojů. Za celou ČR bylo schváleno k poskytnutí dotace z této výzvy 109 projektů žádajících alokaci cca 5,88 mld. Kč.

Královéhradeckému kraji bylo schváleno 17 projektů žádajících o dotaci cca 769 mil. Kč. Zajímavostí je, že do 1. Výzvy předložil náš kraj vůbec první žádost o dotaci. Byla to nejenom první žádost ve výzvě, ale i současně úplně první žádost o dotaci za IROP vůbec. Jako první získal kraj i rozhodnutí o dotaci, jednalo se o projekt silnice II/303 Jetřichov – Broumov.

Projekty byly stavebně realizovány převážně v letech 2016 – 2017. Co rozhodně hovoří ve prospěch Královéhradeckého kraje i CIRI jsou výrazné úspory v rámci realizovaných veřejných zakázek. Podařilo se dosáhnout průměrné úspory 35,8 % nákladů na jeden projekt! Skutečně proplacená výše dotace na schválené projekty  je téměř 523 mil. Kč (podíl dotace EU cca 493,9 mil.).

Tyto peníze jsou v realitě vidět celkem na 50 kilometrech zrekonstruovaných silnic, mostů, propustků, opěrných zdí, tedy všem, co přispívá ke zkvalitnění a bezpečnosti dopravy v Královéhradeckém kraji. Investice byly realizovány na komunikacích, které napojují region na nadřazenou silniční síť TEN-T.  

Na přípravě a realizaci dotačních projektů zaměřených na rozvoj silniční infrastruktury pro Královéhradecký kraj spolupracuje CIRI především s ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., která zajišťuje přípravu věcnou a technickou přípravu záměrů.

„Díky včasné přípravě záměrů a vysokému nasazení celého týmu, který se podílí na přípravě a realizaci, dosáhl náš kraj v této výzvě perfektních výsledů a zařadil se tak mezi nejúspěšnější kraje čerpající dotaci z 1. výzvy“, hodnotí výsledky 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje, zodpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství, Mgr. Martin Červíček.

Ostatní dopravní projekty Královéhradeckého kraje jsou realizovány a předkládány v rámci navazující Výzvy č. 70 IROP. Aktuálně plánované ukončení příjmu žádostí o dotaci k 21. 12. 2018. O tom, jak byl Královéhradecký úspěšný Vás samozřejmě budeme informovat.

Aktuálně
Archiv aktualit