Unikátní lezecký polygon vyrostl ve Velkém Poříčí

Za účasti 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka, hejtmana Jiřího Štěpána, starosty Náchoda a poslance Parlamentu ČR Jana Birkeho a dalších významných hostů bylo 12. dubna slavnostně předáno do užívání Vzdělávací a výcvikové středisko Učiliště požární ochrany Velké Poříčí. To prošlo během uplynulého roku rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací v rámci které mimo jiné vyrostlo nové výcvikové zařízení.

V rámci projektu byla vybudována hala pro výcvik záchrany ve výškách a nad volnou hloubkou. Nejsou to ale jen vnitřní prostory, kde mohou lezci trénovat. Objekt jako celek je navržen tak, aby maximum vnitřních i vnějších ploch sloužilo pro výcvikové aktivity. Na střeše může probíhat simulace zásahů při silném větru nebo přívalech sněhu. Profil betonové stěny pak nabízí hned několik typů hran, na kterých si mohou hasiči nacvičit různé varianty činností. Co víc, vnitřní a venkovní prostory jsou propojené. Na objektu se nachází množství prostupů, díky kterým se mohou simulovat ty nejkomplikovanější zásahy, při kterých je nutné, aby tým záchranářů postupoval kreativně a spolupracoval.

Uvnitř zařízení se nachází kromě lezeckých stěn i speciální vybavení pro simulace zásahů ve velmi specifických podmínkách. Najdeme zde i cvičnou studniční šachtu nebo polygony stísněných prostor. Právě ty jsou kreativním dílem hasičů a projektanta. Dalším jedinečným prvkem polygonu je systém příček, které dohromady tvoří labyrint. „Ten se dá kdykoliv podle požadavků horizontálně i vertikálně přeskupit, čímž se nám podařilo docílit unikátní variability celého prostoru,“ doplňuje Saifrt.

Polygon však nebude určen jen profesionálním hasičům. Nově se zde budou moci zdokonalovat také dobrovolní hasiči a zástupci dalších složek IZS. Díky realizaci projektu se totiž navyšuje i kapacita učiliště, a to z původních 140 proškolených osob ročně až na 500.

Polygon je svého druhu v celé Evropě unikátní, a to především díky své variabilitě. Příslušníci HZS a projektant se nechali inspirovat podobným zařízením blízko francouzského Grenoblu, ale svými vlastními nápady povýšili polygon ve Velkém Poříčí na zařízení, které odpovídá vysoce specifickým požadavkům hasičů. Některé prvky si dokonce navrhovali příslušníci sami.

Celkové náklady na projekt, který pomáhali připravit i projektoví manažeři CIRI, činily 57,3 milionu Kč vč. DPH. HZS Královéhradeckého kraje čerpal dotaci z Evropské unie, Integrovaného regionálního operačního programu. Dotace pokryla 85 % nákladů, zbytek byl hrazen ze státního rozpočtu. Zhotovitelem projektu byla firma STYLBAU s.r.o., projektantem firma ATELIER TSUNAMI s.r.o.

Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje

Polygon Velké Poříčí

Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán a starosta Náchoda Jan Birke
Slavnostní otevření
Polygon Velké Poříčí 3
Polygon Velké Poříčí 4
Aktuálně
Archiv aktualit