Učebny Vocelovky prošly modernizací

Královéhradecký kraj investoval 11,5 milionu korun do nových učeben pro jazykové a digitální vzdělávání a vybavil dílny pro praktickou výuku řemeslných oborů na SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové. Finanční prostředky na projekt pokryla z 90 procent dotace z Integrovaného regionálního operačního programu a zbývající částku uhradil kraj.

Investice přispěje ke zvýšení odborných znalostí a dovedností absolventů školy i kurzů dalšího odborného vzdělávání. „Potřeba celkové modernizace vyplynula ze zvýšeného zájmu o absolventy technických oborů. Učebny budeme převážně využívat v odpoledních činnostech, například pro kurzy elektroniky a robotiky, automatizace, jazykových kurzů zaměřených na stavební či automobilní obory. Pořízené vybavení každý rok využije až 212 účastníků kurzů,“ doplňuje ředitel školy Lukáš Nepokoj.

Zmodernizovány byly tři odborné učebny v budově školy a jedna v domově mládeže s celkovou kapacitou až 109 lidí. Do učeben a odborných dílen bylo pořízeno nové vybavení. Byla zajištěna bezbariérovost prostorů, ve kterých budou kurzy probíhat, včetně rekonstrukcí dvou výtahů a toalet. Areál školy byl oddělen od přilehlé komunikace živým plotem.

Celý projekt byl zrealizován díky profesionální práci projektových manažerů Centra investic, rozvoje a inovací.

Vocelovka odborné učebny

Slavnostní předání zmodernizovaných učeben
Vybavení odborných učeben
Vybavení odborných učeben
Vybavení odborných učeben
Aktuálně
Archiv aktualit