Účast na veletrhu INOCOOP 2014

Konzultanti CIRI spolu se zástupkyní Královéhradeckého kraje navštívili na přelomu srpna a září srbský Zrenjanin, kde se spolu s partnerskou agenturou RCR Banat a spřízněnou rozvojovou agenturou RRA Posavje ze Slovinska účastnili veletrhu INOCOOP 2014.

Došlo k efektivní výměně zkušeností, zlepšení odborné úrovně zahraničních partnerů, byla připravena cesta hejtmana KHK v říjnu t. r., účastníci pracovní cesty se setkali s řadou významných regionálních aktérů i s nejvyšší politickou reprezentací Srbska. Místní televize natočila a odvysílala o návštěvě zástupců KHK a CIRI reportáž s krátkými rozhovory. Cesta významnou měrou přispěla k posílení dobrého jména CIRI a KHK u zahraničních partnerů a připravila půdu pro další spolupráci.

Aktuálně
Archiv aktualit