Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem

 

logo EU a MMR 

 

 

 

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005606

 

Popis projektu:

Projekt řeší transformaci ÚSP Kvasiny vybudováním zázemí pobytové soc. služby (domov pro osoby se zdravotním postižením) komunitního charakteru pro osoby s mentálním, případně kombinovaným postižením, za současného snížení kapacity služby ústavního charakteru. Předmětem projektu je vybudování dvou skupinových domácností (po 6 uživatelích) pro poskytování služby DOZP s kapacitou 12 lůžek v lokalitě Třebechovice pod Orebem. V rámci projektu dojde k výstavbě dvou nových RD včetně vybavení.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti poskytovaných sociálních služeb podporujících sociální začleňování. Pro řešení problematiky sociálního vyloučení je snaha dobudovat infrastrukturu pro poskytování sociálních služeb.

Výsledky projektu: 

Výsledkem projektu bude vybudování dvou přízemních rodinných domů, každého pro 6 osob, se zázemím pro personál včetně bezbariérového přístupu do objektu, příjezdové cesty, krytého stání se skladem nářadí, zahradních úprav a dodání nezbytně nutného vybavení pro fungování dvou domácností. Vybudované zázemí bude sloužit pro poskytování sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Sociální službu domova pro osoby se zdravotním postižením bude poskytovat Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny, který disponuje závazkem pověření Královéhradeckého kraje.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Aktuálně
Archiv aktualit