Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí

 

logo EU a MMR 

 

 

 

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005409

 

Popis projektu:

Projekt řeší transformaci ÚSP Kvasiny, a to vybudováním zázemí pobytové soc. služby (chráněné bydlení (CHB)) komunitního charakteru pro osoby s mentálním, případně kombinovaným postižením, za současného snížení kapacity služby ústavního charakteru. Předmětem projektu je vybudování dvou skupinových domácností (po 3 uživatelích) pro poskytování služby CHB s kapacitou 6 lůžek v lokalitě Týniště n. Orlicí. V rámci projektu dojde k rekonstrukci stávajícího RD včetně vybavení.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti poskytovaných sociálních služeb podporujících sociální začleňování. Pro řešení problematiky sociálního vyloučení je snaha dobudovat infrastrukturu pro poskytování sociálních služeb.

Výsledky projektu: 

Výsledkem projektu bude zrekonstruovaný patrový rodinný dům pro 6 osob (dvě domácnosti, každá pro tři osoby) se zázemím pro personál včetně bezbariérového přístupu do objektu, příjezdové cesty, garážového stání se skladem nářadí, zahradních úprav a dodáno nezbytně nutné vybavení pro fungování dvou domácností. Vybudované zázemí bude sloužit pro poskytování sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Sociální službu chráněné bydlení (dále jen CHB) bude poskytovat Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny, který disponuje závazkem Pověření Královéhradeckého kraje pro tuto službu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Aktuálně
Archiv aktualit