Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3

 

logo EU a MMR 

 

 

 

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008338

 

Popis projektu:

Projekt řeší transformaci ÚSP Kvasiny, a to vybudováním zázemí pobytové soc. služby (chráněné bydlení (CHB) komunitního charakteru pro osoby s mentálním, případně kombinovaným postižením, za současného snížení kapacity služby ústavního charakteru. Předmětem projektu je vybudování dvou skupinových domácností (po 3 uživatelích) pro poskytování služby CHB s kapacitou 6 lůžek v lokalitě Kostelec n. Orlicí. V rámci projektu dojde k rekonstrukci stávajícího objektu rodinného domu včetně vybavení.

Cíl projektu:

Cíl projektu vede ke zvýšení kvality a dostupnosti poskytovaných sociálních služeb podporujících sociální začleňování. Pro řešení problematiky sociálního vyloučení je snaha dobudovat infrastrukturu pro poskytování sociálních služeb.

Výsledky projektu: 

Výsledkem projektu bude rekonstrukce patrového rodinného domu pro 6 osob (dvě domácnosti, každá pro tři osoby) a dodání nezbytně nutného vybavení pro fungování dvou domácností. Vybudované zázemí bude sloužit pro poskytování sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Sociální službu chráněné bydlení (dále jen CHB) bude poskytovat Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny, který disponuje závazkem pověření Královéhradeckého kraje.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Aktuálně
Archiv aktualit