TEXTILIE PRO BUDOUCNOST – BUDOUCNOST PRO TEXTIL

Ve dnech 8. a 9. listopadu se pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje uskuteční tradiční konference věnovaná textilnímu odvětví. Cílem akce je seznámit široký okruh textilních firem i uživatelů textilií v tradičních i nových oborech (zejména technické textilie) o aktualitách v inovační nabídce firem a výzkumných institucí i o možnostech, které nově vznikající směr koordinované podpory inovací přes regionální úroveň nabízí.

Akci pořádají Česká technologická platforma pro textil, Královéhradecký kraj, Centrum investic, rozvoje a inovací a Spolek textilních chemiků a koloristů

Více o akci v přiložené pozvánce.

Aktuálně
Archiv aktualit