Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí

4cbc
V hradeckém Adalbertinu se dne 18.11.2014 uskutečnila závěrečná konference k projektu „Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí“ (CZ.3.22/3.1.00/11.02547), které se účastnil hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, zástupce Dolnoslezského vojvodství Bartlomiej Ostrowski, polská velvyslankyně v Praze Grażyna Bernatowicz, zástupci partnerů projektu a řada dalších významných hostů z obou zemí. Strategie je totiž důležitým podpůrným nástrojem k přípravě Evropského seskupení pro územní spolupráci nesoucího název Novum.
 
Během zasedání byla slavnostně podepsána Smlouva o spolupráci, která jako jedna z aktivit projektu definuje spolupráci partnerů po skončení projektu. Bude ustanoven tzv. implementační tým, který bude monitorovat naplňování strategie. Tým se bude scházet v pravidelných intervalech a bude podávat zprávu partnerům projektu.
 
Součástí programu byla také vystoupení zástupců partnerů projektu, prezentace strategie, příspěvek o fungujících ESÚS v Evropské unii a dále následovala prohlídka "Výstavního prostoru stálé expozice česko - polské spolupráce" organizovaná Hradeckou kulturní a vzdělávání společností s.r.o. Po skončení oficiálního programu se sešel projektový a expertní tým projektu k závěrečné diskusi a zhodnocení projektových aktivit.
 
Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí byla vytvořena v české a polské verzi a skládá se z těchto dokumentů:
 

Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí - Závěrečná konference

siscpp5
siscpp4
siscpp3
siscpp2
siscpp1
opps-cz-pl
Aktuálně
Archiv aktualit