Stomilionové centrum odborné přípravy ve Velkém Poříčí budou využívat i žáci z Hronova a Červeného Kostelce

Velké Poříčí, Hronov a Červený Kostelec – tři města, která od 1. července 2018 spojuje jedna škola: Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická, která vznikla splynutím tří středních škol. Ve školních budovách se nyní pracuje na dokončení projektů na zkvalitnění odborné výuky vyučovaných oborů. Tento projekt pod názvem „Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí “ administrují zaměstnanci Centra investic, rozvoje a inovací.
 
O tom, jak práce pokračují, se přesvědčila náměstkyně pro oblast školství Martina Berdychová. „ Při změně v síti škol nám šlo o to, abychom školy specializovali a vytvořili kvalitní technické zázemí pro jejich studenty. Jsem proto ráda, že u Střední školy průmyslové, textilní a polygrafické vidím propojení všech tří škol – provázání polygrafický oborů se strojírenskými a oděvními, kdy stávající obory v Hronově a Červeném Kostelci budou moci využívat prostory, který nyní vznikají ve Velkém Poříčí, “ zhodnotila během kontrolního výjezdu náměstkyně Martina Berdychová odpovědná za školství.
 
Právě ve Velkém Poříčí nyní pokračuje projekt za bezmála 100 milionů korun na vybudování centra odborné přípravy polygrafických oborů. To nabídne nové prostory pro praktickou výuku žáků včetně odborných učeben a dílen pro tiskové technologie, sklad papíru, barev a dalšího materiálu, který se při výuce využívá. Stavba by měla být dokončena koncem roku 2018.
 
Dalším z projektů, které se nově vzniklé školy týkají, je rekonstrukce odborných dílen pro budoucí automechaniky v Hronově. Celá přestavba vyjde na 17 milionů korun. Hotovo by mělo být koncem letních prázdnin. V Hronově se budou soustředit strojírenské obory, polygrafie ve Velkém Poříčí a textilní obory v Červeném Kostelci. Škola by i díky tomu mohla být českým lídrem ve vzdělávání v textilním průmyslu. Podle slov ředitele školy Josefa Matyáše je na území Královéhradeckého kraje největší zastoupení textilních firem.
 
„Vzhledem k tomu, že v celé České republice nám kompletně umřelo textilní školství, kromě jediné střední školy v Liberci, máme ambice vybojovat naprosto unikátní školu, která bude zaměřena na nové obory, které se soustředí na nejmodernější technologie v textilním a oděvním průmyslu. Ty v současné době nenabízí žádná jiná škola v České republice, “ uvedl ředitel Střední školy průmyslové, textilní a polygrafické Josef Matyáš.
 
Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická v jednotlivých oborech ještě nemá zcela plnou kapacitu. Zájemci o studium se mohou hlásit průběžně až do začátku školního roku. Stačí oslovit ředitelství školy e-mailem či telefonicky a škola uchazeče navede k dalším krokům. Kontakty naleznete na www.spshronov.cz.
Aktuálně
Archiv aktualit