Stavba za 48 milionů korun umožní činnost centra odborné podpory pro sluchově postižené

Projekt za více než 48 milionů korun bude součástí VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova Hradec Králové. Financování ve výši 21,8 milionu korun zajistí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, zbytek peněz uhradí kraj ze svého rozpočtu. Dokončení stavby Centra komplexní podpory klientů se sluchovým postižením je plánováno na květen 2021. Projekt administrativně zajištuje Centrum investic, rozvoje a inovací.

Škola v současné době disponuje malými a pro odbornou péči již nevyhovujícími prostory, které neumožňují speciálním pedagogům a dalším odborníkům pracovat s více klienty najednou či skupinově i s rodiči. Díky realizaci právě zahájeného projektu se zvýší nejenom kvalita prostředí školy, ale i poskytovaných vzdělávacích služeb.

Nové centrum pomůže škole zvýšit nabídku služeb pro rodiče se sluchově postiženými dětmi a organizovat více vzdělávacích akcí včetně kurzů českého znakového jazyka pro rodiče. Nabídne tím i adekvátní prostory pro spolupracující odborné pracovníky z řad ORL lékařů, psychologů a logopedů. Nové prostory využijí i zájemci o obor Tlumočník českého znakového jazyka.

Konkrétně bude v rámci projektu vybudována nástavba na stávající objekt mateřské školy, přistaveno schodiště s výtahem a bezbariérový vstup pro osoby s tělesným postižením, zrekonstruované sociální zařízení včetně rozvodů vody a odpadů, do nově vzniklých odborných pracoven bude nakoupen nábytek a potřebná elektrotechnika.“, doplňuje ředitel CIRI Lukáš Korych.

Aktuálně
Archiv aktualit