Stavba obchvatu Domašína zahájena!

Stavební práce na téměř dvoukilometrovém úseku potrvají více jak rok, přičemž celkové náklady na výstavbu celého obchvatu budou činit bezmála 135 milionů korun. Kompletní administraci celého projektu zajišťuje Centrum investic, rozvoje a inovací.

Stavba spočívá ve vybudování přeložky komunikace II/321 na území Černíkovic na Rychnovsku. Jedná se o obchvat místní části Domašín, kdy v souladu s územním plánem přeložka povede volnou plochou mezi Domašínem a Černíkovicemi za hranicí občanské a průmyslové zástavby.

Obchvat odvede tranzitní dopravu z centra obce, a tím sníží hluk a výfukové emise z projíždějících automobilů. Navržená trasa vede nezastavěným územím v celkové délce 1984 metrů.“, doplňuje ředitel Centra investic, rozvoje a inovací Lukáš Korych.

Stavbu obchvatu realizuje společnost EUROVIA CS, s tím že řidiči by po nové komunikaci mohli začít jezdit v září příštího roku. Financování pokryje v plné výši dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, v rámci komplexního přístupu k řešení dopadů rozvoje průmyslové zóny na Rychnovsku.

Zahájení stavby Domašín

Základní kámen
Slavnostní zahájení stavby - zástupci Královéhradeckého kraje, CIRI, dodavatele a obcí
Radní pro investice Václav Řehoř a ředitel CIRI Lukáš Korych
Archeologické nálezy z místa stavby
Aktuálně
Archiv aktualit