Sportovní hala Gymnázia Trutnov znovu slouží sportovcům

Sportovní hala Gymnázia Trutnov znovu slouží sportovcům. Rozsáhlá rekonstrukce za téměř 28 milionů korun se týkala především zateplení celého objektu, výměny oken, dveří i vnitřního osvětlení. Slavnostního znovuotevření se zúčastnili zástupci vedení kraje náměstkyně hejtmana Martina Berdychová a radní Václav Řehoř. Za Centrum investic, rozvoje a inovací se slavnostního otevření projektu zúčastnil ředitel Lukáš Korych a Lenka Bacovská vedoucí oddělení projektového řízení. Manažeři tohoto oddělení se o celý projekt starali od začátku do konce. 

„Ráda jsem u chvíle, kdy se sportovní hala opět uvádí do provozu. Chtěla bych poděkovat především panu řediteli, který přišel s myšlenkou a přesvědčil zřizovatele, že je potřeba tento záměr uskutečnit. Děkuji všem, kteří se na této rekonstrukci podíleli. Přeji škole, sportovní veřejnosti, ať si halu užijí a všem Trutnovákům hodně dalších sportovních talentů,“ řekla náměstkyně Berdychová odpovědná za oblast školství.

„Věřím, že tato investice zlepší podmínky pro sportování nejen žákům gymnázia. Rekonstrukce nebyla jednoduchá, trvala o něco déle, než se předpokládalo. Na průběh prací jsem se byl podívat několikrát. Vše se zvládlo a kvalita a výsledek odpovídá současnému modernímu sportovišti. Děkuji všem, kteří se na něm podíleli. Žákům i trutnovským sportovcům přeji spoustu skvělých sportovních výkonů,“ dodal krajský radní Řehoř odpovědný za investice.

Sportovní hala Gymnázia Trutnov prošla rekonstrukcí především za účelem snížením energetické náročnosti jejího provozu. Financována byla jak z prostředků kraje, tak z prostředků Fondu soudržnosti Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady na stavební práce byly vyčísleny na 27,8 milionů korun. Délka realizace akce byla plánována na 25 týdnů, její dokončení bylo posunuto o jeden týden.

Souhrnné informace o projektu:

Žádost o podporu byla podána do 19. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 pro specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti. Předmětem projektu bylo snížení energetické náročnosti sportovní haly Gymnázia Trutnov na adrese Jiráskovo nám. 325, Trutnov. V rámci projektu byl kompletně zateplen obvodový plášť budovy, střecha a také podlahy tělocvičny. Byly vyměněny výplně objektu a stávající osvětlení nahrazeno úspornými LED svítidly.

Celkové výdaje spojené s projektem: 27, 8 mil. Kč

Očekávaná výše dotace: 6 mil. Kč (40 % ze způsobilých výdajů projektu)

Dne 13. 4. 2018 byla zahájena realizace projektu. Převzetí dokončené stavby se uskutečnilo 5. 11. 2018.

Aktuálně
Archiv aktualit