Spolupráce s Domovem U Biřičky

Jako rozvojová agentura Královéhradeckého kraje přispíváme k rozvoji Domova U Biřičky. Konkrétně Centrum veřejných zakázek pomáhá naplňovat zákonné povinnosti domova jako zadavatele veřejných zakázek. V posledním období se podílelo na administrování náročných zakázek na dodávky ochranných osobních pomůcek a na zdravotnický materiál.
 
Aktuálně
Archiv aktualit