Společný brand pro vědu, výzkum a inovace v regionu

Víme, že náš kraj je nepochybně silný v oblasti vědy, výzkumu a inovací.  Ví o tom však ostatní?
 
Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje v těchto měsících navrhuje marketingovou strategii podporující tvorbu silného sdíleného marketingového brandu regionu pro oblast výzkumu a inovací. Sjednocená image a identita kraje zvýší povědomí o důležitosti vzdělávání, výzkumu a inovací pro hospodářský růst a konkurenceschopnost.
 
V průběhu listopadu 2017 proběhla série workshopů zaměřená na tvorbu sdílené značky pro doménu výzkumu, vědy a inovací v Královéhradeckém kraji. Za účasti zástupců krajské samosprávy, podniků, škol a výzkumných institucí jsme na všech workshopech představili základní východiska tvorby regionální inovační značky a  poté s účastníky hledali společné vyjádření nabídky hledané značky, její tonalitu a archetyp.
 
Dne 29. 11. se konalo ustavující jednání Platformy regionální inovační značky, kde jsme představili několik možných směrů a zaměření, kterými se může strategie ubírat. V současné době probíhá hodnocení návrhů zainteresovanými subjekty z akademického, výzkumného i podnikatelského prostředí. Na základě vyhodnocení zpětné vazby bude vypracována finální marketingová strategie.
 
sdílená značka 29.11.
 logo EU MSMT
Aktuálně
Archiv aktualit