Společné jednání pracovních skupin Obce + města a Venkov

Společné jednání pracovních skupin „Obce + města “ a „Venkov“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se uskutečnilo v pondělí 18. září 2017 od 13:00 na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové.
 
Hlavními body jednání byly:
 
  • Informace z regionální i národní úrovně v oblasti regionálního rozvoje
  • Aktuality Regionální stálé konference KHK – výstupy a doporučení
  • Výsledky mapování zájmu obcí o chytrá řešení a další kroky
  • Program obnovy venkova a dotace KHK na roky 2018+
  • Regionální analýzy, průzkumy a mapování
  • Integrované nástroje ITI a CLLD (MAS)
  • Další, diskuze a závěr
 
Aktuální informace o RSK KHK naleznete na www.rskkhk.cz.
Veškeré informace k PS včetně seznamu členů jsou dostupné zde.