Společenský dům v Solnici v novém

Doslova k nepoznání se změnila tvář a prostory Společenského domu v Solnici, jenž byl před týdnem předán zástupcům města. Přestřižení pásky, které symbolicky ukončilo rekonstrukci solnického „kulturáku“, se zúčastnila, mimo jiné, Jana Jiráňová vedoucí oddělení průmyslových zón z Centra investic, rozvoje a inovací. Právě Centrum investic, rozvoje a inovací řeší nebo se podílí na projektech v rámci průmyslové zóny na Rychnovsku.

V souvislosti s rozšiřováním průmyslové zóny Solnice – Kvasiny, nárůstem počtu obyvatel a nutností zlepšování veřejné infrastruktury v tomto regionu vyvstala před městem Solnice potřeba modernizace a rozšíření společenského domu tak, aby byly odstraněny nejenom stavební poruchy, ale aby byl vybudován objekt, který svými parametry bude odpovídat současným standardům. Rozšířením původní budovy o přístavbu tak má společenský dům k dispozici 2.103 m2 zastavěné plochy, což je o 700 m2 více. Výhodou nového uspořádání hlavního sálu s kapacitou 500 míst je jeho multifunkčnost a adaptabilita. Společenský dům bude disponovat také restaurací a prostory pro zájmovou a spolkovou činnost. Náklady na rozšíření a rekonstrukci společenského domu dosáhly částky téměř 114 milionů korun a projekt by nebylo možné zrealizovat bez státní dotace ve výši 77,7 mil. Kč.lova k nepoznání se změnila tvář a prostory Společenského domu v Solnici, jenž byl před týdnem předán zástupcům města. Přestřižení pásky, které symbolicky ukončilo rekonstrukci solnického „kulturáku“, se zúčastnila, mimo jiné Jana Jiráňová vedoucí oddělení průmyslových zón z Centra investic, rozvoje a inovací. Právě Centrum investic, rozvoje a inovací řeší nebo se podílí na projektech v rámci průmyslové zóny na Rychnovsku.

V souvislosti s rozšiřováním průmyslové zóny Solnice – Kvasiny, nárůstem počtu obyvatel a nutností zlepšování veřejné infrastruktury v tomto regionu vyvstala před městem Solnice potřeba modernizace a rozšíření společenského domu tak, aby byly odstraněny nejenom stavební poruchy, ale aby byl vybudován objekt, který svými parametry bude odpovídat současným standardům. Rozšířením původní budovy o přístavbu tak má společenský dům k dispozici 2.103 m2 zastavěné plochy, což je o 700 m2 více. Výhodou nového uspořádání hlavního sálu s kapacitou 500 míst je jeho multifunkčnost a adaptabilita. Společenský dům bude disponovat také restaurací a prostory pro zájmovou a spolkovou činnost. Náklady na rozšíření a rekonstrukci společenského domu dosáhly částky téměř 114 milionů korun a projekt by nebylo možné zrealizovat bez státní dotace ve výši 77,7 mil. Kč.

Kulturní dům Solnice

Kulturní dům Solnice
Kulturní dům Solnice
Slavnostní otevření kulturního domu
Slavnostní otevření kulturního domu
Slavnostní otevření kulturního domu
Aktuálně
Archiv aktualit