Setkání zástupců sociálních podniků a speciálních škol

U kulatého stolu se 9. 2. 2018 sešli zástupci speciálních středních škol a sociálních podniků Královéhradeckého kraje. Na setkání v Hradci Králové se diskutovalo o možnostech podpory osob se zdravotním postižením (OZP) - studentů a absolventů - v souvislosti s jejich vstupem na trh práce a také o možnostech navázání spolupráce mezi speciálními středními školami a sociálními podniky zaměstnávajícími OZP v Královéhradeckém kraji. Královéhradecký kraj na akci, kterou pořádalo Centrum investic, rozvoje a inovací, zastupovala náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství a náměstek hejtmana Vladimír Derner odpovědný za oblast sociálních věcí.
 
„Připravujeme projekt na propojení speciálních středních škol a sociálních podniků, do jehož cílové skupiny patří jak osoby se zdravotním postižením, tak i osoby s poruchami učení. Spustit ho chceme v listopadu tohoto roku,“ říká náměstkyně Martina Berdychová. V oblasti zaměstnanosti se Královéhradecký kraje a jím zřizované organizace dlouhodobě angažují. Funguje zde Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje a druhým rokem pokračuje projekt Zaměstnaný absolvent.
 
„Centrum investic, rozvoje a inovací se vedle celé řady jiných aktivit podílí i na podpoře sociálního podnikání. Mezi již uskutečněné aktivity v této oblasti patří semináře, workshopy, exkurze nebo první ročník veletrhu sociálního podnikání. Byl také vydán katalog mapující nabídku sociálních podniků z celého kraje,“ doplňuje náměstek Vladimír Derner.
 
Druhý ročník veletrhu sociálního podnikání se uskuteční již v dubnu. Chystá se také spuštění webového portálu a uspořádání soutěže Sociální firma roku. 
 
kulatý stůl
kulatý stůl
 
 
 
 
 
Aktuálně
Archiv aktualit