Soutěž „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ zná své vítěze

Královéhradecký kraj ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s. a Centrum investic, rozvoje a inovací uspořádal letos již XII. ročník soutěže „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ s cílem motivovat obce ke zvýšení účinnosti odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových odpadů.  Tato soutěž a snahy zapojených obcí tak nepřímo, v rámci soutěže, pomáhají naplňovat cíle plánovaného odpadového hospodářství v kraji. Ocenění vítězným obcím předal hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán a zástupci firem, které se podílely nejen na pořádání soutěže, ale hlavně působí v regionu  v oblasti odpadového hospodářství: EKO-KOM, a.s., ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s.  

Všem zúčastněným a oceněným poděkoval hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán: „Děkuji všem dnes oceněným starostům, že přesvědčují a motivují obyvatele svých obcí, aby třídili odpad. Jsem velmi rád, že obcím v našem kraji téma odpadů a ochrany životního prostředí není lhostejné. Podíl na 700 000 korun, které Královéhradecký kraj daroval oceněným, jistě pomůže každé z oceněných obcí.“

„Obce zapojené do systému mají nárok na získání odměny za zajišťování sběru tříděného odpadu, jejíž výše se vypočítává na základě pravidelného čtvrtletního hlášení o množství, druzích a způsobech nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů. Tato odměna pomáhá snížit náklady spojené s provozem systému separace. Další finanční prostředky pak do obecní pokladny může přinést právě i soutěž Čistá obec,“ vysvětluje princip kolektivního systému Jiří Záliš, regionální manažer Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.

Soutěž obcí O Čistou obec se poprvé uskutečnila před dvanácti lety a už od jejího vzniku ji podporuje také Královéhradecký kraj. „Třídit odpady je dnes již běžnou součástí života každé domácnosti, školy či firmy a doufám, že zůstane i nadále moderní. Podobně jako v jiných oblastech je ale i tady stále co zlepšovat. Ze zkušeností víme, že pro občany je největší motivací k třídění odpadů komfort a pohodlí, že nemusí s odpady chodit nikam daleko apod. Naším úkolem je proto pomáhat obcím zlepšovat podmínky k třídění odpadů, a to různými cestami. Třeba i formou finanční výhry v rámci soutěže O čistou obec,“ komentuje soutěž Karel Klíma, člen Rady Královéhradeckého kraje zodpovědný za oblast vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství.

 

Výsledky soutěže:

Hlavní soutěž: „Čistá obec 2017“ - Do této soutěže jsou automaticky zapojeny všechny obce v Královéhradeckém kraji, jež jsou účastníky systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů, provozovaného společností EKO-KOM, a.s.

Kategorie do 300 obyvatel

1. místo              Malá Úpa

Skokan                 Trotina

Kategorie od 301 do 2  000 obyvatel

1. místo               Městys Černý Důl

Skokan                Obec Humburky

Kategorie nad 2 000 obyvatel

1. místo               Město Červený Kostelec

Skokan                Město Opočno

 

 

Cena společnosti ASEKOL - v této soutěži mohly soutěžit obce pouze obce zapojené v systému zpětného odběru kolektivního systému ASEKOL. To znamená obce, které mají platnou zajištují zpětný odběr elektrozařízení ve spolupráci  provozovatelem kolektivního systému společnosti ASEKOL a.s.

Kategorie do 2000 obyvatel

1. místo              Obec Lodín

Kategorie od 2  000 – 5 000 obyvatel

1. místo               Město Rtyně v Podkrkonoší

Kategorie nad 5 000 obyvatel

1. místo               Město Česká Skalice

Speciální cena kolektivního systému ASEKOL – Městys Nový Hrádek

 

Cena společnosti ELEKTROWIN - V rámci zpětného odběru elektrozařízení budou samostatně vyhodnocena první místa ve dvou kategoriích obcí stanovených pro kolektivní systém ELEKTROWIN. O cenu mohou soutěžit pouze obce, které mají se společností ELEKTROWIN a.s., jako provozovatelem kolektivního systému pro elektrozařízení skupin 1, 2 a 6, uzavřenou Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení.

Kategorie do 2000 obyvatel

1. místo              Obec Sadová

Kategorie od 2  000 obyvatel

1. místo               Město Rokytnice v Orlických horách

Skokan roku  – Obec Dubenec

 

Stránky soutěže

Cista-obec-2018-_9_-na-web
Cista-obec-2018-_6_-na-web_3
Cista-obec-2018-_12_-na-web
Aktuálně
Archiv aktualit