Sociální podnikání a podnikatelský plán ve vztahu k výzvám IROP

Jako Regionální centrum podpory sociálního podnikání jsme dne 21.12. pořádali vzdělávací seminář na téma Sociální podnikání a podnikatelský plán ve vztahu k výzvám IROP. Tento seminář byl přednostně určen pro žadatele do některé z výzev Integrovaného regionálního operačního programu na podporu sociálního podnikání. Jeho cílem bylo zorientovat se v podmínkách výzev v oblasti sociálního podnikání v Integrovaném regionálním operačním programu a to hlavně ve vztahu k podnikatelském plánu, který je povinou přílohou žádosti o podporu.

Vzhledem k tomu, že o tento vzdělávací seminář byl velký zájem a někteří se ho nemohli z časových nebo jiných důvodů zúčastnit, rozhodli jsme se jej zopakovat a uspořádat ještě jednou. 

  • Termín: 16.1.2017
  • Rozsah: 6 vyučovacích hodin
  • Maximální počet účastníků: 12 osob

Důležitou aktuální informací je, že došlo ke zrušení plánovaných výzev v Integrovaném regionálním operačním programu na podporu sociálního podnikání, které měly být vyhlášeny v polovině roku 2017. Žadatelé mají tedy poslední možnost podat své projektové žádosti v rámci stávajících výzev (č.43 a 44) do konce ledna 2017.

V případě zájmu o tento vzdělávací kurz, se prosím registrujte nejpozději do 9.1.2017 na email smetanova@cirihk.cz. Do registrace uveďte prosím jméno účastníka včetně jeho kontaktních údajů a název organizace.

Aktuálně
Archiv aktualit