Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze

plakat_800
Ve dnech 7. 4. - 18. 4. 2014 pořádá CIRI výstavu na téma sociální deprivace v městském a venkovském prostředí. Výstava se koná v prostorách recepce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 
 
Výstava představuje hlavní cíle a východiska projektu Deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze, přístupy k hodnocení sociální deprivace, ukázky z empirických výzkumů a případových studií i hlavní publikační aktivity projektu, které jsou prezentovány prostřednictvím mapových, grafických a textových výstupů.
 
Jednotlivé panely výstavy se věnují jak objektivní a subjektivní dimenzi deprivace, tak i konkrétnějším tématům, například kriminalitě, stárnutí ve městech, migraci, segregaci nebo každodenním proměnám lokalit. Návštěvníci tak mohou nahlédnout do postupu konstrukce indexu deprivace, zjistit, jak lokalizují sociální problémy v Praze klíčoví aktéři městského rozvoje nebo jak se vyvíjí rezidenční segregace ve vybraných postsocialistických metropolích. Dozvědí se nejen o dynamických změnách pracovně dojížďkových vztahů, ale například i o unikátním výzkumu kontraurbanizace na našem území. Výstava zároveň informuje o nově založené platformě Atlas obyvatelstva publikující mapová díla s tematikou obyvatelstva, kvality života, bydlení, mobility či osídlení, nebo o již dlouhodobě fungujícím portálu Suburbanizace.cz přinášejícím informace, aktuality a zkušenosti spojené s fenoménem suburbanizace v Česku.
 
Tvůrcem vystavených materiálů je kolektiv autorů Přírodovědecké fakulty - katedry sociální geografie a regionálního rozvoje UK Praha a Urbánní a regionální laboratoře
IMG_3790
IMG_3787
IMG_3784
IMG_3781
Aktuálně
Archiv aktualit