„Smart region Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj“

Při budování Smart regionů je důležité dosáhnout spolupráce všech aktérů využívajících chytré technologie. Bez sdílení dat, získaných díky chytrým řešením a datového propojování menších územních celku, nebude nikdy smart region kvalitně fungovat! Na tomto závěru se shodli všichni přednášející i posluchači, kteří se dnes setkali v Hradci Králové na konferenci „Smart region Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj“.

Setkání se uskutečnilo v rámci SMART REGION TOUR 2018, které pořádá vydavatelství MAFRA a.s. ve spolupráci s partnery. Dnešní setkání soustředilo na jednom místě zástupce odborné veřejnosti, osobnosti podnikatelské sféry a zástupce místních samospráv. Účast zástupců z různých sfér byla zárukou komplexního pohledu na probíranou problematiku. Zároveň se tím i potvrzuje nutnost spolupráce na všech úrovních.

Přístup Pardubického kraje představila Ludmila Navrátilová – poradkyně hejtmana Pardubického kraje a předsedkyně výkonného výboru Energeticko-technického inovačního klastru. Její vystoupení potvrdilo závěry zmíněné v úvodu článku. Je velmi důležitá mravenčí práce na úrovni jednotlivých obcí. Jen tak se podaří vybudovat fungující síť chytrých řešení, která se budou navzájem podporovat: „Důležitý je přesah smart řešení přes hranice obce či města. V současné době chybí vzájemná spojitost a propojenost jednotlivých řešení. Problém se sdíleným získaných dat komplikuje analytickou práci a aktualizaci strategických dokumentů. Pokud bude smart řešení v rámci celého regionu, tak bude možné efektivně řídit energetické hospodaření, dopravu a veškeré další služby, které mají vliv na kvalitu života obyvatel.“

Pohled z pozice starosty obce přinesl posluchačům Karel Klíma – radní pro oblast vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Ze svého minulého působení na této pozici moc dobře zná problémy, se kterými se dennodenně potýká každý starosta. Jednání starosty je řízeno řešením běžných starostí z fungování obce a také politickým cyklem, který ovlivňuje fungování celé samosprávy. „Každý dělejme co umíme, orientujme se na oblasti, kde můžeme být užiteční – mluvme se zástupci samosprávy v kraji, informujme je o nových trendech ve smart řešeních, pomožme jim hledat nejvhodnější varianty řešení jejich problémů. To je hlavní snaha Královéhradeckého kraje. Proto jsme přišli s vizí Královéhradecký kraj Chytrý region a nechali jsem Centrum investic, rozvoje a inovací, aby ji realizovalo.“, řekl, před vystoupením zástupce Centra investic, rozvoje a inovací, pan radní.

CIRI po té přestavilo vizi Chytrého regionu a vše, co nabízí. Hlavním prostředkem jsou v současné době webové stránky www.chytryregion.cz. Na nich najdou návštěvníci inspiraci v již zrealizovaných chytrých řešeních, nabídku aktuálních dotačních titulů, které mohou posloužit k jejich realizaci a možnost zaregistrovat svůj projektový záměr, čímž pomohou k monitorování absorpční kapacity regionu. Firmy nabízející chytrá řešení mají možnost se zaregistrovat do online katalogu a následně svoji nabídku prezentovat na workshopech a konferencích, které Chytrý region pořádá.        

Paní Korytářová z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) představila podporu, kterou MMR poskytuje obcím i regionům. Přesnější informace naleznete na stránkách ministerstva.

Druhý blok programu byl věnován konkrétním firmám a představení jejich produktů a sluľeb v oblasti smart technologií – ČEZ ESCO, a. s.; ŠKODA AUTO DigiLab s. r. o.; Gordig spol. s r. o.; Incinity s. r. o.; Komerční banka, a. s.CENTROPOL ENERGY, a. s.  

 

Další zastavení SMART REGION TOUR 2018 se uskuteční 13. 6. v Českých Budějovicích.

Aktuálně
Archiv aktualit