Smart Akcelerátor+ Královéhradeckého kraje I už jede!

Po formálním hodnocení a následném věcném hodnocení (modří vědí), můžeme v klidu konstatovat, že třetí v pořadí projektů Smart akcelerátorů byl schválen!

 
Tento projekt plynule navazuje na dva již realizované projekty Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje I (SA KHK I) a Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje II (SA KHK II). Stejně jako v předchozích se budeme zaměřovat na systematickou podporu inovačního prostředí v Královéhradeckém kraji v souladu s RIS3 strategií "Královéhradecký kraj – konkurenceschopný region s rozvinutým inovačním podnikáním, excelentním výzkumem a kvalifikovanými lidmi".
 
navrh-a.2.jpg

Naše aktivity zaměřujeme na všechny fáze podnikatelského cyklu. Naše podpora bude poskytována už od tzv. procesu podnikatelského objevování nových příležitostí, přes podporu již fungujících firem až po sdílení dobré praxe firem, které jsou na trhu již pevně etablované. Prostřednictvím provázaných projektových aktivit budeme krajský výzkumný a inovační systém komplexně rozvíjet a propagovat na základě partnerství klíčových hráčů výzkumu, aplikační sféry, vzdělávacích institucí a veřejného sektoru.

Už teď se můžete těšit, co vše pro Vás plánujeme. Cílené vzdělávací aktivity, nové i již tradiční formy finanční podpory pro váš business a mnoho dalšího! Budeme reagovat na vaše aktuální podněty a realizovat aktivity k propojení krajských subjektů, které jsou místem působení cílových skupin a působí v oblasti vzdělání, výzkumu, vývoje a inovací. Smart akcelerátor+ Královéhradeckého kraje I bude reagovat na společenské mise RIS3 skrze konkrétní nástroje typu vzdělávání a konkrétní finanční nástroje na krajské úrovni.

Pokud máte sami nápady, které byste chtěli zrealizovat, nejen s dopadem na Vaši firmu, ale na celý náš kraj, klidně nám napište či zavolejte. Kontakty na členy našeho týmu naleznete zde.


Aktuálně
Archiv aktualit