Slavnostní znovuotevření Gymnázia Dobruška

Akce začala ve 12:00 před budovou gymnázia. Se zástupci kraje, města i CIRI se zde sešli i všichni žáci. Slavnostní shromáždění žáků a hostů před školou sledovalo historizující scénku, projev jednoho ze studentů k historii a významným osobnostem, které jsou s touto školou spjaty. Přítomní zároveň připomněli i 60 let od zprovoznění současné budovy školy. I to byl velký důvod k oslavě. Po té následovalo již oficiální otevření zrekonstruované školy pro veřejnost. Přítomní mohli shlédnout výstavu o migraci ve střední Africe, výstavu hub a poslechnout si koncert studentské kapely.

Prohlídku školy si nenechali ujít hejtman Jiří Štěpán, náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství, radní Václav Řehoř, který se stará o krajské investice.

Zároveň se akce zúčastnil i ředitel Centra investic, rozvoje a inovací Lukáš Korych a paní Lenka Bacovská vedoucí oddělení projektového řízení CIRI. Lukáš Korych, ředitel CIRI, které mělo administraci projektu na starosti, uvedl: „Celkové náklady projektu zateplení budovy gymnázia v Dobrušce přesáhly částku 23 milionů korun, přičemž dotace z projektu, který administrovali projektoví manažeři CIRI, činila více než 8 milionů korun.“

Gymnázium Dobruška

Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán si se zájmem prohlédl výukový program.
Paní radní Martina Berdychová s ředitelkou gymnázia Lenkou Hubáčkovou
Radní Martina Berdychová
Radní Václav Řehoř
Zástupci kraje a CIRI s ředitelkou gymnázia
Zrekonstruovaná budova gymnázia v Dobrušce
Aktuálně
Archiv aktualit