Slavnostní oficiální otevření SMARTmuzea v Gayerových kasárnách

Ve čtvrtek 24. února 2022 proběhlo oficiální slavnostní otevření rekonstruované budovy včetně nově vybudované přístavby s bezbariérovým přístupem Muzea východních Čech v Hradci Králové, která se nachází v objektu tzv. Gayerových kasáren. 

Předmětem tohoto projektu, na kterém se podílelo naše Oddělení projektového řízení, byla nejen rekonstrukce a přístavba, ale také vybavení a modernizace depozitářů. Stavební práce byly dokončeny už v červenci loňského roku a následovalo vybavení prostor nábytkem a úložnými systémy. Celkové náklady projektu se i s vybavením vyšplhaly na 310 mil. Kč.

Zaměstnanci muzea již pracují v nových kancelářích a v restaurátorských dílnách a do nových regálů se postupně stěhuje 2,5 milionu sbírkových předmětů.  Příští měsíc se v nové bezbariérové přístavbě otevře také muzejní knihovna čítající 80 000 svazků.

Přínosy projektu:

e
  • zajištění důstojných podmínek v hlavním odbor. pracovišti celokrajského muzea pro KHK
  • zvýšení úložné kapacity centrálního depozitáře MVČ o 30%
  • zkvalitnění technologie uložení sbírky MVČ/KHK
  • zkvalitnění zázemí pro krajské konzervátorské dílny
  • vytvoření zázemí pro badatele z řad veřejnosti a studentů
  • prezentace muzejní práce formou otevřených depozitářů
  • odstranění přístupových bariér
  • zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků
  • zabezpečení a osvětlení objektů
 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové je zřízeno Královéhradeckým krajem a plní úkoly celokrajského muzea pro tento kraj.
To znamená, že mimo základních činností muzeí, tedy sbírkotvorné a výstavní činnosti, plní také úkoly vědecko-výzkumné instituce, veřejné knihovny, krajského pracoviště pro tradiční lidovou kulturu, krajského metodického centra pro muzejnictví a celou řadu dalších celokrajských úkolů pro veřejnost i pro ostatní paměťové instituce, ať již jsou zřizovány kýmkoliv.

SMARTmuzeum

MVČ
MVČ
MVČ
MVČ
MVČ
MVČ
MVČ
MVČ
Aktuálně
Archiv aktualit