Skončil projekt Zaměstnaný absolvent – dopadl na výbornou

Logo OPZ _barevn

Projekt Zaměstnaný absolvent (CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005646), který realizuje Centrum investic, rozvoje a inovací jako partner ve spolupráci s nositelem Královéhradeckým krajem a Úřadem práce ČR, se přiblížil ke svému konci. Projekt Zaměstnaný absolvent je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost. Jeho smyslem bylo zvýšit zaměstnatelnost absolventů středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji.

Na závěr dvouleté práce se 12. září 2018 sešli všichni aktéři na Závěrečné konferenci v prostorách PETROF Gallery v Hradci Králové. Konference se zúčastnili jak absolventi obou ročníků, tak zapojení zaměstnavatelé a partneři, kteří se na realizaci projektu podíleli. Cílem konference bylo jednak předat letošním absolventům osvědčení o absolvování stáží ve firmách, prezentovat výsledky dvouleté práce, a především pak společně diskutovat a předat si zkušenosti z průběhu praxí jak ze strany zaměstnavatelů, absolventů, tak organizátorů projektu.

Mladí lidé zapojení do projektu měli možnost získat znalosti a dovednosti, které jim pomohou lehce a bezproblémově zvládnout přechod ze studentského do pracovního života. Každý účastník prošel v první fázi poradenskými aktivitami a následně mohl nastoupit na tříměsíční praxi k vybranému zaměstnavateli a vyzkoušet si své znalosti v praxi.

V letech 201718 se podařilo zařadit celkem 182 absolventů na poradenské aktivity a umístit jich 166 na praxi. 

Během diskuze kladně projekt zhodnotili jak mladí absolventi, tak zaměstnavatelé. Velkým pozitivem je, že někteří absolventi po ukončení tříměsíční praxe získali ve firmách stálé pracovní místo, případně nabídku jiné formy spolupráce se zaměstnavatelem. Firmy v diskusi vyslovily spokojenost s projektem, který, dle jejich mínění, byl i pro ně velmi zajímavou zkušeností a uvítaly by další pokračování projektu.

Jako poděkování všem účastníkům projektu, byl příjemnou součástí konference na míru připravený seminář zahrnující témata image, vystupování, řeč těla, komunikace a dress code, který našim absolventům ukázal, že dobrý první dojem představuje první krok k dalšímu úspěchu. Těmito základy účastníky konference provedli Lenka Bernardes a Jan Čenský.

Dílčí výstupy za jednotlivé roky realizace projektu:

Rok 2017

Poradenské aktivity:                        68 účastníků

Praxi nastoupilo:                             59 absolventů

Zapojení zaměstnavatelé:                38 subjektů

Rok 2018

Poradenské aktivity:                        114 účastníků

Praxi nastoupilo:                             107 absolventů

Zapojení zaměstnavatelé:                62 subjektů

Ing Jana Hanušová, centrum investic, rozvoje a inovací a Mgr. Ivana Kudrnáčová, Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Prostory PETROF Gallery byly plné všech, co se na projektu podíleli či jej absolvovali
Absolventi projektu Zaměstnaný absolvent s panem Janem Čenským
Aktuálně
Archiv aktualit