Síťová infrastruktura pro nemocniční systémy za 57 milionů korun

Vybraným dodavatelem je to společnost AUTOCONT a.s, která kraji za 57 milionů korun bez DPH dodá hardware a následně zajistí i jeho servis.

V rámci projektu Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje jsou naplánované tři zadávací řízení. Na pořízení hardwaru, softwaru a počítačů pro koncové uživatele. Nyní se podařilo vysoutěžit druhou zakázku ze tří. Samotné zapojení systému bude zahájeno v jičínské nemocnici v létě letošního roku.

Nemocniční informační systém (NIS) je klíčový software, který má na starost mapování, evidování a uchovávání všech lékařských procesů – zpráv, výsledků a objednávek. Vedle NIS v nemocnicích fungují další systémy – např. laboratorní systém nebo systém na zpracování a rozesílání obrazové dokumentace, jako jsou výsledky rentgenu, CT, ultrazvuku, magnetické rezonance apod.

Na vznik samotného nemocničního informačního sytému, a to včetně softwaru, serverů i počítačů pro koncové uživatele, hodlá kraj vynaložit celkem 98 milionů korun. Většinu těchto výdajů pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Administraci toho důležitého projektu řídí krajské Centrum investic, rozvoje a inovací.

Aktuálně
Archiv aktualit