Schválení Strategie Integrované územní investice

Řídící výbor ITI a následně zastupitelé Hradce Králové (18.11.2015) a Pardubic (19.11.2015) schválili strategii Integrované územní investice (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace.Strategie představuje zásadní dokument pro realizaci klíčových integrovaných územních investic v této metropolitní oblasti, které budou řešit problémy daného území financovatelné z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen ESIF). Realizací Strategie ITI bude naplňována urbánní dimenze dle čl. 7 nařízení k EFRR pro udržitelný rozvoj měst.

Klíčovými intervencemi, které mohou naplňovat definované cíle jsou například systémy inteligentního řízení dopravy, výstavba dopravních terminálů či budování cyklostezek. V oblasti vzdělávání pak budování moderních odborných učeben zaměřených zejména na polytechnické vzdělávání. V oblasti životního prostředí dostavba kanalizací a ochrana zdrojů pitné vody. V oblasti výzkumu a inovací posílení spolupráce vysokých škol a firem, rozvoj firemního výzkumu a podpůrných organizací typu inovačních center.
 
Centrum investic, rozvoje a inovací bylo zpracovatelem aktualizované verze strategie.

Průběžně aktualizované informace k ITI nalzenete zde. Schválenou verzi strategie pak na tomto odkazu.

Aktuálně
Archiv aktualit