SFDI vyhlásil výzvu o příspěvek na zvýšení bezpečnosti dopravy

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) i letos vyhlásil pro obce výzvu pro příjem žádostí o příspěvek na opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2020 („bezpečnost“)

Oprávněnými žadateli jsou obce, resp. jejich organizační složky (např. městský obvod, městská či místní část), které mohou získat až 85 % uznatelných nákladů ze stavební části projektu (min 300 tis., max 20 mil na jednoho žadatele). Žádosti budou přijímány do 15. října 2019.

O příspěvky je možné žádat ve dvou oblastech. Zaprvé se jedná o opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Za druhé o opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy.

První opatření se týká výstavby, rekonstrukce nebo úprav chodníků, výstavby, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy atd.) podél autobusových zastávek a dalších.

Do druhé oblasti patří výstavba nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky, výstavba nebo rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky, nasvětlení přechodů pro chodce, které splňují požadavky dle technických kvalitativních podmínek („TKP“), ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce splňující podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb („vyhláška č. 398/2009 Sb.“), s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením, světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce, ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce splňující podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením a další.

Podrobné informace jsou k dispozici zde: https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/zvysovani-bezpecnosti/.

Aktuálně
Archiv aktualit