Setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR

Ve dnech 11. – 12. října 2017 se v Dolní oblasti Vítkovice uskutečnilo již 5. setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti České republiky, kterého se zúčastnil i sekretariát Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje. Organizátorem byl tentokrát Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, který patří k průkopníkům paktů v České republice.

Setkání proběhlo za účasti hejtmana Moravskoslezského kraje Iva Vondráka, primátora statutárního města Ostrava Tomáše Macury, generální ředitelky Úřadu práce ČR Kateřiny Sadílkové, zástupců MPSV a MŠMT, podnikatelských a vzdělávacích institucí a dalších signatářů či partnerů teritoriálních paktů zaměstnanosti.

Hlavním cílem setkání byla vzájemná výměna zkušeností při rozvoji místních partnerství na podporu zaměstnanosti a sdílení příkladů dobré praxe v rámci učící se sítě teritoriálních paktů zaměstnanosti v ČR. Program setkání byl dvoudenní. První den se příspěvky zaměřily na spolupráci k zefektivnění podmínek na regionálním trhu práce, rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a středních odborných škol, kariérové poradenství a duální vzdělávání jako příležitosti pro změnu kariéry. Druhý den programu byl věnován projektu KOMPAS, který je zaměřen na predikce trhu práce a zástupci jednotlivých paktů diskutovali také další možnosti rozvoje teritoriálních paktů zaměstnanosti v ČR.

Setkání zástupců TPZ Ostrava

Setkání zástupců TPZ Ostrava

Aktuálně
Archiv aktualit