Setkání sekretariátů RSK a odborů regionálního rozvoje krajů

Historicky první společné setkání třinácti sekretariátů Regionálních stálých konferencí (RSK)odborů krajských úřadů, jež mají ve své gesci regionální rozvoj, proběhlo 8. června 2017 v Hradci Králové. Setkání zorganizoval sekretariát Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Kromě pracovníků sekretariátu RSK KHK z Centra investic, rozvoje a inovací se setkání zúčastnila vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu KHK. Přítomné v Hradci Králové přivítal Bc. Pavel Hečko, člen rady zodpovědný za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu.

Bezmála padesátka krajských zástupců byla seznámena s aktuálními informacemi z MMR o stavu vyjednávání kohezní politiky od roku 2021+ a především o harmonogramu a procesu tvorby Strategie regionálního rozvoje ČR (SRR) na období 2021+. Jelikož se jednalo o tzv. nulté jednání pracovní skupiny Regionální pro tvorbu SRR 21+, bylo formou workshopů/kulatých stolů a následné diskuze řešeno zapojení RSK a odborů regionálního rozvoje do procesu tvorby nové národní strategie.

Po workshopech následoval odpolední program – návštěva projektů jakožto úspěšných příkladů dobré praxe, na jejichž rekonstrukci a modernizaci byly čerpány finanční prostředky z fondů Evropské unie. Účastníci mohli dle zájmu navštívit hradeckou Bílou věž nebo Galerii moderního umění. Večer probíhala v Tereziánském dvoře neformální debata k vizi SRR 21+ aneb co kraje očekávají od této nové strategie, jak si ji představují a co by mělo být jejím hlavním účelem. Přítomní se shodli, že velkým problém současnosti je vylidňování tradičních obcí. A právě tento problém by navržená opatření SRR měla primárně řešit.

Na setkání navazovalo druhého dne již tradiční společné jednání sekretariátů RSK, které se koná v pravidelných měsíčních intervalech. Více o aktivitách Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje na webu www.rskkhk.cz (kontakt: rsk@cirihk.cz).


Fotogalerie

RSK setkání (1)
RSK setkání (2)
RSK setkání (3)
RSK setkání (4)
Aktuálně
Archiv aktualit