Setkání RIS3 týmů v Hradci Králové

Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje (CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000741)

Ve dnech 14. a 15. 9. 2017 uspořádal Královéhradecký krajCentrum investic, rozvoje a inovací setkání RIS3 týmů, které se pravidelně koná v jednom z krajů ČR. Díky těmto setkáním mají týmy příležitost sdílet zkušenosti při realizaci svých projektů a zároveň konzultovat aktuální potřeby se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy či Úřadu vlády.

Na zářijovém setkání zazněly příspěvky od zástupců Sekce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy či agentury CzechInvest. Jedním z bodů programu byl příspěvek o řízení tvorby regionálního brandu. Informace ocenily zejména ty týmy, které v rámci Smart akcelerátoru realizují klíčovou aktivitu Propagace. Moravskoslezský kraj prezentoval výsledky pilotního ověření švédské metody UREQAH, která slouží k identifikaci a přípravě strategických projektů, nalezení řešení společenských problémů/výzev.

V průběhu dvoudenního setkání si týmy sdílely své zkušenosti i podobu současného stavu svých projektů ve všech klíčových aktivitách. Společnými jmenovateli, které jsou řešeny napříč všemi kraji, jsou aktualizace RIS3 strategie, strategické intervence, tvorba inovačních platforem či asistence při tvorbě projektů.

Součástí akce byl rovněž doprovodný program v podobě exkurze do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Modernizované digitální planetárium, které nabízí formy moderní školní výuky a odpovídá současným požadavkům na názorné a atraktivní provedení programů pro veřejnost a je příkladem, jak popularizovat poznatky z astronomie, astronautiky, ale také třeba z oblasti lékařských věd.

OP_VVV_cz

Setkání RIS3 týmů

Zahjen setkn
Tom Hrivnk
SmAcc7
SmAcc4
SmAcc3
SmAcc2
SmAcc1
Petra apkov_MMT
Martina Ceplov_CI._jpg
Martin Duda_MSK
Lucie Roseck_UV
Diskuze
Digitln planetrium
Aktuálně
Archiv aktualit