Setkání Krajské inovační platformy Královéhradeckého a Pardubického kraje

Naše Oddělení inovací v čele s Mgr. Janou Žaludovou se toho prostě nebojí a chrlí na nás jednu zajímavou a naučnou přednášku za druhou. Ve středu 22. 9 jsme se sešli j jak jinak než v Hradci Králové na Pivovarském náměstí v Zastupitelském sále Královéhradeckého kraje a s nejchytřejšími hlavami z oblasti biomedicíny a pohovořili na téma léčiv, zdravotnických prostředků, zdravotní péče a ochrany zdraví.

Program byl rozdělen do tří bloků. Prvním částí bylo představení výzkumných organizací v kraji, dále kybernetická bezpečnost v oblasti biomedicíny a jako poslední žhavé téma certifikace MDR a vznik nového studijního oboru.

Bylo nám velkou ctí, že pozvání k moderování akce přijal Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA, mladý a již velmi úspěšný manažer v oblasti technologického transferu, nově také moderátor.

Akce pořádána ve spolupráci projektů Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje II a Smart akcelerátor Pardubický kraj II. By nebyla „smart“, když by na ní nevystoupili ti nejchytřejší z oblasti biomedicíny. Řeč byla například o virové genetice, monitorování mozkové činnosti, funkčních textiliích pro zdravotní péči a nejnovějších trendech v biomedicíně.  

Posledním, ale velkým tématem setkání byla problematika certifikace MDR a nedostatek odborníků, tím pádem vznikající požadavek na vznik nového studijního oboru.

V Závěru setkání proběhla panelová diskuze, kde byla hlavním bodem tedy otázka „jak vychovat odborníka?“ Otázka českého vzdělávání a následné udržení studentů v české kotlině.

KIP Biomedicína

Společenské setkání KIPU
Společenské setkání KIPU
Společenské setkání KIPU
Společenské setkání KIPU
Aktuálně
Archiv aktualit