Seminář pro žadatele k výzvě OPZ č. 129 - Sociální podnikání

Regionální centrum podpory sociálního podnikání pořádá pod záštitou Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje dne 7. 9. 2017 Seminář pro žadatele k výzvě č. 129 Podpora sociálního podnikání, kterou v rámci Operačního programu Zaměstnanost vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Seminář se uskuteční od 9:45 do 14:00 hodin na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje v místnosti P1.906.

Prezentujícími na prvním bloku semináře budou zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Jejich cílem bude seznámit potenciální žadatele s výzvou č. 129 Podpora sociálního podnikání Operačního programu Zaměstnanost a předložit konkrétní doporučení k uchopení projektové žádosti a podnikatelského plánu. Prezentovány budou zejména parametry výzvy a jejích příloh. Obsah této části semináře bude shodný se semináři pro žadatele, které se konají v srpnu a září v Praze.

Program druhého bloku již bude nad rámec klasických seminářů pro žadatele pořádaných MPSV v Praze. Bude zde prezentován příklad dobré praxe „Zpracování žádosti na sociální podnikání do OPZ“, který představí úspěšný žadatel z našeho regionu starosta obce Dubenec Jaroslav Huňat a Bc. Pavlína Florianová z Centra evropského projektování, a.s. (zpracovatel žádosti). V rámci tohoto příspěvku budou moci žadatelé načerpat inspiraci a hlavně se dozvědět, na co si při psaní žádostí dát pozor.

Na seminář se můžete registrovat zde a to nejpozději do 4. 9. 2017.

Účast na semináři je zdarma.

Kontaktní osoba: Ing. Jana Smetanová, email: smetanova@cirihk.cz

Program semináře OPZ - výzva 129

Aktuálně
Archiv aktualit