Seminář Legislativa a nástroje podpory sociálního podnikání

Regionální centrum podpory sociálního podnikání Královéhradeckého kraje, MPSV a Úřad práce ČR pořádají seminář na téma „Legislativa a nástroje podpory sociálního podnikání“.

Seminář se uskuteční 28. 11. 2017 od 10:00 do 14:30 hodin v Hradci Králové, v sídle Úřadu práce ČR, Wonkova 1142/1.

Hlavním tématem semináře bude výklad legislativních změn v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které jsou platné od 1. 10. 2017 a to z různých pohledů včetně elektronické evidence náhradního plnění.

Na legislativní změny naváže blok, který se bude věnovat nástrojům podpory sociálního podnikání. Představí se zde poskytovatelé finančních podpor jako je Sociální bankovnictví České spořitelny, Grantový program ČSOB, či S-záruka ČMZRB. V navazující části bude prezentován výsledek šetření k investičním potřebám specializovaných zaměstnavatelů a možné směry řešení v následujícím období.

Podrobnější informace o programu semináře naleznete zde.

Na seminář se můžete registrovat zde a to nejpozději do 21. 11. 2017.

Účast na semináři je zdarma. Upozorňujeme, že na akci není zajištěno parkování. To je možné v přilehlých ulicích nebo blízkém v parkovacím domě Katschnerka.

Kontaktní osoba: Ing. Jana Smetanová, email: smetanova@cirihk.cz
Aktuálně
Archiv aktualit