Seminář k výzvě OPZ č. 129

Regionální centrum podpory sociálního podnikání uspořádalo pod záštitou Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje dne 7. 9. 2017 seminář pro žadatele k výzvě č. 129 Podpora sociálního podnikání, kterou v rámci Operačního programu Zaměstnanost vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí ČR seznámily potenciální žadatele s touto výzvou a předložily konkrétní doporučení k uchopení projektové žádosti a podnikatelského plánu. Prezentovány byly zejména parametry výzvy a jejích příloh. Obsah této části semináře se shodoval s náplní seminářů pro žadatele, které se konají v srpnu a září v Praze. V druhé části semináře, již nad rámec klasických seminářů pro žadatele pořádaných MPSV, byl prezentován příklad dobré praxe „Zpracování žádosti na sociální podnikání do OPZ“, který představili úspěšný žadatel z našeho regionu starosta obce Dubenec Jaroslav Huňat a Bc. Pavlína Florianová z Centra evropského projektování, a.s. (zpracovatel žádosti).

Prezentace a další materiály ze semináře jsou zde ke stažení.

Seminář OPZ 7. 9. 2017

 

Aktuálně
Archiv aktualit