Seminář k výzvě č. 72 "Cyklodoprava II"

Eurocentrum Hradec Králové ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR Vás zve na další ze série seminářů Dotace pro obce k aktuálním výzvám IROP. Předmětem semináře bude představení výzvy č. 72 „Cyklodoprava II“. Místo konání: Sál P 1.906, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové. Termín a čas konání: 28. duben 2017 (09:00 - 12:00 hodin). Program semináře a pozvánku naleznete ke stažení níže.
 
Seminář je zdarma. Registraci na seminář prosím proveďte vyplněním krátkého on-line formuláře do 25. dubna 2017.

Doplňující informace k výzvě č. 72: Podpora je zaměřena na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty – zejména cyklostezek a stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem. Lze také realizovat liniová opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací, tedy takzvané cyklopruhy. Vzhledem k vyčerpání prostředků na projekty v aktivitě „Bezpečnost dopravy“ v předchozí 18. výzvě IROP je nová výzva podporující nemotorovou dopravu zaměřena pouze na aktivitu „Cyklodoprava“. Oproti 18. výzvě IROP dále dochází ke zjednodušení povinných příloh žádosti o podporu, rozšíření způsobilosti výdajů, zejména ve vedlejších aktivitách projektu, a k uplatnění systému hodnocení a výběru projektů s nenapravitelnými i napravitelnými kritérii.
 
Pozvánka a program semináře ke stažení:
Aktuálně
Archiv aktualit