Seminář k 74. výzvě IROP - Polyfunkční komunitní centra

Eurocentrum Hradec Králové ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR Vás zve na další ze série seminářů Dotace pro obce k aktuálním výzvám IROP. Předmětem semináře bude představení výzvy č. 74 „Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center“. Místo konání: Sál P 1.906, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové. Termín a čas konání: 13. červen 2017 (09:30 - 12:00 hodin). Program semináře a pozvánku naleznete ke stažení níže.
 
Seminář je primárně určen potenciálním žadatelům, na které jsou výzvy zaměřeny, mezi něž patří především kraje, obce a dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované a zakládané organizace, NNO, církve a církevní organizace v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.
 
Seminář je zdarma. Registraci na seminář prosím proveďte vyplněním krátkého on-line formuláře do 8. června 2017.

Doplňující informace k 74. výzvě: Podpora je zaměřena na stavbu nebo rekonstrukci a stavební úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit polyfunkčního komunitního centra včetně vybavení pro zajištění provozu zařízení. Polyfunkční komunitní centra jsou veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Cílem výzvy není budování kulturních center nebo prostor pro masovou zábavu.
 
Pozvánka a program semináře ke stažení:
Aktuálně
Archiv aktualit