Šance na zlepšení podmínek pro cyklisty

Nově vyhlášená výzva Státního fondu dopravní infrastruktury se týká projektů, kterou budou zrealizovány v roce 2020. Hlavním předmětem těchto projektů bude výstavba nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.

Jako u mnoha jiných dotačních titulů, bude žadatelům uhrazeno 85 % nákladů. V případě stezky, která bude budovaná na opuštěném drážním tělese bývalé celostátní nebo regionální dráhy a za podmínky, že délka této cyklistické stezky bude minimálně 1 km, bude příspěvek dokonce 90 % celkových nákladů.

Podrobné informace o tom, kdo je oprávněný žadatel, jaký bude systém schvalování, či jaké aktivity lze do projektů zahrnout se dozvíte na oficiálním webu SFDI. Na těchto stránkách jsou také uveřejňovány vyhlášené konzultační dny po potenciální žadatele,

 

Konec příjmu žádostí je 22. října 2019.

Aktuálně
Archiv aktualit