Setkání RIS3 a ITI Hradecko-pardubické aglomerace

Více než třicet zástupců klíčových hráčů regionálních výzkumných a inovačních systémů Královéhradeckého a Pardubického kraje, manažerů inteligentní specializace (RIS3), projektových manažerů inteligentní specializace (RIS3) a zástupců ITI Hradecko-pardubické aglomerace, se zúčastnilo společného jednání dne 3.7.2014 v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Cílem jednání bylo vzájemné představení hlavních projektových záměrů pro období 2014-2020 v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. U každého projektu byl představen nositel, základní koncept, odhad rozpočtu a pokud to bylo relevantní, byla učiněna nabídka možnosti spolupráce a společné realizace. Výstupem jednání bude mapa klíčových projektů z obou krajů, která bude dále postoupena všem zúčastněným. Návazně mohou probíhat diskuse o souladu záměrů se strategiemi inteligentní specializace RIS3 a informování zástupců ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Zastupitelstva Královéhradeckého a Pardubického kraje již schválila krajské RIS3 přílohy. Nyní se rozbíhá příprava projektů a schémat, která mohou RIS3 strategie naplňovat.
 
Centrum investic, rozvoje a inovací děkuje všem zúčastněným za otevřenost a konstruktivní sdílení informací.
 
Zúčastněné organizace (v abecedním pořadí):
 
Výzkumné organizace
 
 • Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Farmaceutická fakulta UK v HK
 • Lékařská fakulta UK v HK
 • SPŠ chemická Pardubice
 • Univerzita Hradec Králové
 • Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
 • VŠÚO Holovousy s.r.o.
 
 Zprostředkující instituce
 
 • Centrum transferu biomedicínských technologií (FNHK, UHK, FVZ)
 • Centrum transferu technologií a znalostí, Univerzita Pardubice
 • Krajská hospodářská komora Pardubického kraje
 • Technologické centrum Hradec Králové
 
 Firmy
 
 • eBRÁNA s.r.o.
 • ELLA-CS s.r.o.
 • GENERI BIOTECH s.r.o.
 • Rieter CZ s.r.o.
 
Veřejná správa
 
 • Centrum investic, rozvoje a inovací
 • CzechInvest - regionální kancelář pro Královéhradecký kraj
 • CzechInvest - regionální kancelář pro Pardubický kraj
 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje
 • Krajský úřad Pardubického kraje
 • Královéhradecký kraj
 • Magistrát města Hradec Králové
 • Magistrát města Pardubic
 • Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
 

Setkání RIS3 a ITI Hradecko-pardubické aglomerace

S3_ITI_2
S3_ITI_1
Aktuálně
Archiv aktualit