Setkání inovačních firem aneb regionem za výzkumem

Podnikatelé, zástupci výzkumných organizací, inovativních firem, veřejné správy a dalších institucí se během měsíce října setkali v Jičíně, Náchodě, Trutnově a Hradci Králové na akci nazvané SETKÁNÍ INOVAČNÍCH FIREM aneb REGIONEM ZA VÝZKUMEM. Cílem čtyř setkání bylo nejen poskytnutí aktuálních informací podnikatelům a výzkumným organizacím v Královéhradeckém kraji, ale i získání zpětné vazby o jejich potřebách a požadavcích.  Hlavním organizátorem akce bylo Technologické centrum Hradec Králové za podpory Královéhradeckého kraje.

Zástupci Centra investic, rozvoje a inovací (ředitelka RNDr.Zita Kučerová, Daniel Všetečka, MSc. a Ing.Pavel Šubrt), společně s dalšími partnery Platformy investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje – regionální kanceláří CzechInvestu, Technologickým centrem Hradec Králové a Krajskou hospodářskou komorou postupně představili aktuální strategické dokumenty jako je Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (zpracováné v rámci projektu Realizace regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje, financovaného z Regionálního operačního programu NUTS2 Severovýchod), strategie inteligentní specializace RIS3, služby poskytované podnikatelům a výzkumným organizacím, nové relevantní Operační programy Evropské unie a v neposlední řadě novinky v oblasti čerpání prostředků z Evropských fondů po roce 2014.

Během programu vystoupili i zástupci úspěšných regionálních podniků např. ELLA-CS, s.r.o., DEPRAG CZ a.s., I N O T E X spol. s r.o. či GMC Software Technology s.r.o.  Na závěr každé akce měli všichni účastníci možnost stručně představit svoji organizaci a hlavní potřeby nebo bariéry rozvoje. Vzájemná informovanost povede k navázání nových kontaktů a rozvoji spolupráce. Mezi nejčastěji zmiňovanými tématy nalezneme nedostatek kvalifikované pracovní síly, administrativní náročnost podnikání, nízké povědomí o úspěšných firmách a nutnost větší spolupráce v aplikační sféře. Vzhledem k faktu, že celou akci v jednotlivých městech navštívila více než stovka účastníků, je zřejmé, že se jedná o aktuální téma, které podnikatele zajímá a implikuje potřebnost organizovat podobná setkání i v budoucnosti.

Pro více informací se obracejte na kontaktní osoby partnerů akce.

Setkání inovativních firem

HK_Ing.Ruml
HK_doc.Volenec
TU_Ing.Vasakova
TU_Ing.Ruml
NA_Ing.Janeek
NA
JC_Molik
JC_Ing.Barto
JC
HK_Vsetecka
HK_Kucerova
Aktuálně
Archiv aktualit