Rekonstrukce školních dílen na SOŠ a SOU Vocelova

Od nového školního roku využívají žáci Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vocelova v Hradci Králové pro praktickou výuku a odborný výcvik nově zrekonstruované školní dílny. Rekonstrukce dílen byla dokončena v srpnu tohoto roku, a tak nic nebránilo hladkému zahájení výuky.

Slavnostní přestřižení pásky proběhlo v pátek 16. září 2022 za přítomnosti náměstka hejtmana Arnošta Štěpánka odpovědného za krajské školství. Na otevření nově zrekonstruovaných dílen také nechyběla ředitelka CIRI Mgr. et Mgr. Vendula Hájková a Ing. Lenka Bacovská, jejíž Oddělení projektového řízení mělo celý projekt na starosti.

Stavební práce za zahrnovaly opravu kanalizace a odpadů, rekonstrukci sociálních zařízení a šaten, opravu elektroinstalace, rozvodů vody, podlah v dílnách a do svářecí dílny bylo pořízeno nové vybavení. Tyto úpravy byly financovány z prostředků Královéhradeckého kraje, celková hodnota prací přesáhla 9 mil. Kč. Nejdražší položkou modernizace bylo zateplení stěn i střechy dílen, kompletní výměna oken a instalace rekuperačních jednotek, kdy náklady přesáhly 14 milionů korun. „Bez mála 6 milionů korun z těchto nákladů jsme získali z dotace z Operačního programu Životní prostředí (2014-2020)“, uvedla ředitelka CIRI Mgr. et Mgr. Vendula Hájková. Náklady celkové modernizace se tak vyšplhaly na téměř 24 milionů korun.

„Je to další z projektů, který v sobě efektivně kombinuje úpravy vedoucí k vytvoření odpovídajícího prostředí pro výuku a současně přinese efekt v podobě snížení výdajů na vytápění,“ říká vedoucí Oddělení projektového řízení Ing. Lenka Bacovská.

Dílny na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Vocelova v Hradci Králové
Dílny na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Vocelova v Hradci Králové
Dílny na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Vocelova v Hradci Králové
Dílny na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Vocelova v Hradci Králové
Aktuálně
Archiv aktualit