Rekonstrukce pevnosti Dobrošov bez komplikací

Královéhradecký kraj rekonstruuje pevnost Dobrošov a to bez zpoždění a větších komplikací. Během půl roku kraj, od červnového podpisu smlouvy s dodavatelem, profinancoval více jak 21,2 milionu korun. Ukončení stavebních prací je plánováno na červen 2021 a během srpna kraj zajistí vybavení objektu a audiovizuální techniku.

Pracuje se na pevnostních srubech i návštěvnickém centru. Momentálně jsou práce na pevnostních objektech zastaveny až do 15. dubna z důvodu ochrany zimoviště netopýrů, ale práce na návštěvnickém centru nadále pokračují.

V rámci objektů pevnostních srubů stavební firma již položila nové dlažby v podzemí a opravila stropnice na objektu Zelený. Dále dokončila izolace proti vodě a betonovou podlahu diamantového příkopu. Objekt Můstek dostal nové betonové podlahy a byla provedena sanace schodiště. Na objektu Jeřáb stavebníci dokončili sanační práce i opravili stropnice.

Stavební firma provedla částečnou demolici stávajícího objektu v návštěvnickém centru, ve kterém vyzdila obvodové stěny přístavby, kompletně centrum zastropila a dále zahájila práce na dělnickém domku.

Do pevnosti bude investováno více jak 94 milionů korun. Na pokrytí této částky je získaná dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 65,5 milionu korun. Žádost připravili a nyní projekt administrují projektoví manažeři našeho Centra.

Aktuálně
Archiv aktualit