Rekonstrukce Gayerových kasáren může začít. Dotace byla schválena!

Integrovaný regionální operační program schválil peníze na modernizaci depozitářů a technologického zázemí Muzea východních Čech v Gayerových kasárnách. Rada Královéhradeckého kraje na základě rozhodnutí o dotaci v pondělí rekonstrukci posunula do fáze realizace. Práce začnou na podzim a potrvají až do roku 2021.

Královéhradeckému kraji se podařilo zahájit nejrozsáhlejší investici do kultury v letošním roce. Je to první krok k proměně Gayerových a Vrbenského kasáren na moderní a reprezentativní muzejní kampus, centrum kultury v srdci Hradce Králové.

„Ačkoliv je úkolem muzea v objektu Gayerových kasáren zejména péče o sbírkové předměty, které reprezentují odkazy minulosti a historii regionu, jsem velmi rád, že se tímto projektem podaří muzeum posunout směrem do budoucnosti. A to nejen z pohledu zlepšení stávajícího žalostného stavebnětechnického stavu objektu, zefektivnění péče a uložení sbírkových předmětů, ale také směrem k občanům, protože díky realizaci projektu se objekt Gayerových kasáren otevře také pro aktivity a zájmy veřejnosti.“, řekl Lukáš Korych, ředitel Centra investic, rozvoje a inovací.

Rekonstrukce Gayerových kasáren zahrnuje přístavbu, revitalizaci stávajícího pláště i interiéru, modernizaci infrastruktury a vybudování bezbariérového vstupu. O zhruba 30 procent se zvýší kapacita depozitářů, kde naleznou místo zhruba dva miliony sbírkových předmětů. V kasárnách muzeum zřídí restaurátorské dílny, vybuduje otevřený depozitář dostupný veřejnosti a v přístavbě budovy vznikne i badatelské zázemí.

Kraj má na rekonstrukci vydané pravomocné stavební povolení a vybraného dodavatele stavebních prací, kterým je sdružení společností BAK-GEOSAN. Celkem si projekt vyžádá investici minimálně ve výši 282 milionů korun včetně DPH. Dotace z IROP pokryje zhruba 211 milionů Kč.

SMARTmuzeum Gayerova kasárna

Gayerova kasárna nyní
SMARTmuzeum vizualizace
Aktuálně
Archiv aktualit